Make your own free website on Tripod.com

Model Racing Club Oudenaarde

Team  Losi XX-4

heeft het genoegen U uit te nodigen voor de eerste manche van het Belgisch/Nederlands Kampioenschap 2001, 1/10 Electro Buggy Off-Road op Zondag 22 April 2001.

Model Racing Club Oudenaarde

Team Losi XXX

a le plaisir de vous inviter à la 1° manche du Championnat de Belgo/Néerlandais 2001, 1/10 Buggy Electrique Off-Road du Dimanche 22 Avril 2001.

Plaats :

Circuit MRCO, Eindrieskaai-Scheldekant,  Oudenaarde

Lieu :

Circuit MRCO, Eindrieskaai-Scheldekant, Oudenaarde

Klasses :

1/10 Electro     4x2     4x4     Trucks

Categories :

1/10 Electrique     4x2     4x4     Trucks

Trainingen vooraf :

op Zondag 08 April 2001,  mogelijk tijdens de Clubkampioenschaps wedstrijd van MRCO, (twee kwalificaties en twee finales) dit van 14h tot 18h met AMB Telling. Vrije trainingen vanaf 10h.

Inschrijvingsgeld bedraagt per klasse : 250Bfr. of FL14.00

Entraînements au Préalable :

les Dimanche 08 Avril 2001, possibles à l'occasion de notre manche de Championnat de club MRCO, (deux qualifications et deux finales) à partir de 14h. Comptage AMB. Entraînements libres à partir de 10h.

Inscription par classe : 250Bfr.

Trainingen (BNK 22 April):

mogelijk van 07.30h tot 09.30h (BNK)

Entraînement (CBN 22 Avril):

possible a partir de 07.30h à 09.30h

Inschrijvingen :

van 08.00h tot 09.00h

per klasse 300 Bfr. , FL 17.50

Inscription :

de 08.00h à 09.00h

par classe : 300 Bfr.

Eerste start :

09.50h-10.00h

Premier départ :

09.50h-10.00h

Vergunning :

verplicht voor piloten

Licencie :

obligatoire pour les pilots

Parcours :

Aarde en kunstgras

Parcours :

Terre et herbe artificielle

Tafels en stoelen meebrengen, 

beperkt 220V

Apporter tables et chaises

220V limité

Drank en broodjes :

te verkrijgen

Boissons et petits :

pains disponibles

Routebeschrijving :

E17 Antwerpen-Kortrijk + richting Kortrijk-Gent

Afrit nr. 8 Eke-De Pinte + richting Oudenaarde (N60)

Afrit Oudenaarde-Petegem (N453) + richting Oudenaarde

 Volg dan het plan !

Click on Image for a LARGE Plan Location-Plan to find us - StratenPlan

Description de la route :

E17 Anvers – Courtrai  + direction Courtrai-Gand

Descente n°  8 Eke-De Pinte + direction Audenarde (N60)

 Descente Audenarde-Petegem (N453) + direction Audenarde

 Et suivre plan !

Click on Image for a LARGE Plan Location-Plan to find us - StratenPlan

Down-load version (zip-file)

!! Wijzigingen mogelijk !!